Om smedjan

TCSMIDE

Traditionellt smide

Om Smedjan

Beställningar och reparationer

Smedjan är byggd på 90-talet efter en dansk smedja och ägs av Skeppsholms Gården.

Det finns två ässjor, en skorsten men plats för 6 st kursdeltagare men fungerar bäst för 4 st.

 

 

 

 

Min E-Mail : tcsmide@gmail.com

Mob : 070 9905236