Smide Och Båtar

TCSMIDE

Traditionellt smide

Skeppsholmens Smedja

Beställningar och reparationer

Kontakt:

tcsmide@gmail.com

070-990 52 36

 

 

Att arbeta som smed är att ha insikten och kunskapen om att forma järnet till vad man vill. Det är en gammal konst som levt vidare till vår tid och kommer att leva länge. Viljan att omforma och tillverka i ett i vissa tillstånd hårt material som järn har fascinerat människan sedan begynnelsen.

 

 

Traditionellt smide med hammare och städ.

 

På Skeppsholmen ligger Skeppsholms smedjan en liten smedja med många funktioner inrikningar och verksamheter.

 

Skeppsholmen är en ö i Saltsjön i centrala Stockholm och är vid sidan av Kastellholmen en del av stadsdelen Skeppsholmen. Skeppsholmen har en broförbindelse med Blasieholmen kallad Skeppsholmsbron och till Kastellholmen via Kastellholmsbron.

 

På Skeppsholmen ligger museerna Moderna museet, Arkitektur- och designcentrum och Östasiatiska museet samt utställningshallen Bergrummet och kallas därför även Stockholms museiö. Från Skeppsholmsbron syns Skeppsholmskyrkan och Amiralitetshusets tinnar och torn samt fullriggaren af Chapman som är förtöjd på holmens västra sida.

 

Skeppsholmen var under cirka 300 år flottans ö. Under denna tid uppstod ett flertal av de nuvarande byggnaderna, ritade av dåtidens främsta arkitekter som Nicodemus Tessin d.y., Johan Eberhard Carlberg och Carl Hårleman. De militära funktionerna fanns kvar till 1968. Därefter uppläts de gamla byggnaderna för museer, skolor och kulturinstitutioner.

 

På grund av vandrarhemmen i af Chapman och i Hantverkskasernen drar Skeppsholmen många unga inhemska och utländska besökare till sig. Ön förvaltas liksom Kastellholmen sedan 1993 av Statens fastighetsverk, som har som uppgift att bevara och utveckla området för framtiden. Båda öarna ingår i Ekoparken.